Ciljevi i aktivnosti skloništa i savjetovališta

CILJEVI PROGRAMA SKLONIŠTA I SAVJETOVALIŠTA:

  • Glavni cilj programa je zaštita i pomoć žrtvama nasilja u obitelji
  • Smanjenje nasilja u obitelji

AKTIVNOSTI SKLONIŠTA I SAVJETOVALIŠTA:

Sklonište osigurava sigurni smještaj i psihosocijalnu potporu za žene i djecu – žrtve nasilja u obitelji.
U Savjetovalište se provode slijedeće aktivnosti:

  • Potpora i osnaživanje žrtava nasilja u obitelji i članova njihovih obitelji;
  • Pružanje pomoći žrtvama nasilja u obitelji kojima nije potreban smještaj u Skloništu ili ga nije moguće realizirati
  • Pružanje pomoći žrtvama nasilja u obitelji nakon odlaska iz  Skloništa
  • Savjetovanje putem telefona