350 crnih balona

Petak, 20.9.2019.

350 crnih balona pušteno je danas u zrak u sjećanje na isto toliko ubijenih žena od strane bliskih osoba u zadnji 17.g. Na ovaj način ukazano je i na potrebu za većom zaštitom žrtava!

Samo u 2018. godini ubijeno je pet žena koje su bile u bliskim odnosima s počiniteljem, dok je u prvih osam mjeseci 2019. godine ubijeno njih četiri. Među počiniteljima ubojstava  od strane bliskih osoba prevladavaju supružnici (bračni, izvanbračni i bivši supružnici  te partneri).

Sa srednjoškolcima koji su se pridružili obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održan  kviz vezan za  mitove o nasilju u mladenačkim vezama. Nasilje u mladenačkim vezama očituje se u tri pojavna oblika; fizičkom, psihičkom i seksualnom. Najzastupljeniji i najčešći oblik nasilja u mladenačkim vezama je psihičko nasilje za koje se procjenjuje da ga je više od 90% mladih u vezi doživjelo barem jednom. Zbog toga je neophodno je s mladima raditi na prepoznavanju neprimjerenih i nasilnih ponašanja u romantičnim odnosima, prepoznavanju i uklanjanju rodnih stereotipa i mitova o nasilju te, u skladu s navedenim, razvijati kvalitetne i sveobuhvatne preventivne programe.