Povratak u U.Z.O.R.

Ponedjeljak, 4.5.2020.

Kako bolje najaviti povratak u U.Z.O.R., nego presvlačenjem u novo, proljetno ruho, koje simbolično nagovještava neke nove, još bolje početke. Veliko hvala Kreativnoj agenciji  Prospekt, što su ne samo stručni, kreativni, pouzdani, što odlično slušaju i grle pažnjom, nego što je njihovo srce veliko, a način poslovanja društveno odgovoran pa su nam svoju ekspertizu odlučili pokloniti i volonterski izraditi novi vizualni identitet. 

'Linija koja počinje kao zapetljani čvor unutar glave odmotava se prema ravnoj liniji koja završava s grafikonom srca. Pogled se usmjerava prema krugu koji simbolizira sunce / nadu / novu perspektivu i u konačnici U.Z.O.R.'

Tako nas vidi Kreativna agencija Prospekt i njeni vrhunski stručnjaci. Tako se i mi želimo vidjeti. I nadamo se da nas tako vidite i vi.