Smjernice rada

Principi u radu: vjerovanje iskazu, uvažavanje, poštivanje iskustva, zaštita i sigurnost, povjerljivost, informiranje, osnaživanje, dugoročna podrška.

Prilikom smještaja u Sklonište korisnice potpisuju Ugovor o boravku kojim se između ostalog obvezuju da adresu neće nikome otkriti (ni rodbini, prijateljima, soc. radnicima, psiholozima....), niti da će se u blizini Skloništa s bilo kim sastajati, a i posebnom izjavom  se dodatno obvezuju da će štititi tajnost adrese. 

Zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih korisnika smještenih u Skloništu izrazito je važno da korisnici sačuvaju tajnost adrese.  Sklonište je zaštićeno video nadzorom i alarmnim sustavom, uz tzv. “panik tipku” za dojavu opasnosti u dojavni centar koje je povezan s policijom. Svaka korisnica je posebno educirana o načinu funkcioniranja sigurnosnog sustava, te ga zna pravilno primijeniti u kriznim situacijama. 

Prostor u kojem djeluje Sklonište, kao i prostor sjedišta Udruge u kojem djeluje i Savjetovalište je u vlasništvu Grada Rijeke koji je s Udrugom sklopio dugoročni ugovor o najmu.