Stručna ekipiranost u skloništu i savjetovalištu

  stručna sprema broj
PSIHOLOGINJA/PSIHOTERAPEUTKINJA VSS, ECP 1
PSIHOLOGINJA VSS 1
SOCIJALNA RADNICA VŠS 1
PRAVNICA - VOLONTERKA VSS 1

 

VANJSKI SURADNICI:
ODVJETNIČKI URED
SUPERVIZORICA (univ.spec. psih. savjetovanja, ECP psihoterapeutkinja)