Trajanje, sadržaj i očekivanja od tretmana

TRAJANJE TRETMANA:

18-20 individualnih ili grupnih susreta prema strukturiranom programu

SADRŽAJ TRETMANSKIH SUSRETA:

 • Razumijevanje obiteljskog nasilja i vrste nasilnog ponašanja
 • Posljedice nasilnog ponašanja
 • Preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje
 • Uloga ljutnje u nasilnom ponašanju
 • Samokontrola ljutnje
 • Stres i oblici konstruktivnog suočavanja sa stresom
 • Vjerovanja i stavovi o muško ženskim odnosima koji utječu na nasilno ponašanje
 • Pretpostavke i prepreke kvalitetnom partnerstvu
 • Poboljšanje komunikacije i socijalnih vještina 
 • Izražavanje osjećaja i potreba
 • Razumijevanje i rješavanje sukoba 

OČEKIVANJA OD PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA:

 • Većina upućenih počinitelja uspješno će završiti tretman
 • Većina će prestati biti fizički nasilna, ali će zadržati neku razinu kontrolirajućeg ponašanja
 • Neki će prestati biti fizički nasilni i značajno će smanjiti zlostavljajuće i kontrolirajuće ponašanje
 • Neki će se nastaviti nasilno ponašati